Sekretær

Mohamed Baqer Altamimi

Mohamed er født 1975 og bor i Grimstad. Han er sivilingeniør. Mohamed ønsker å jobbe for å sørge et inkluderende, likestilling, mangfold og respekt miljø i Grimstad. Han ønsker ingen skal oppleve diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn.

Mohamed Baqer Altamimi