Styremedlem

Grethe Berdahl

Grethe Berdahl

Grethe er 61 år og bor på Frivoll. Hun jobber som seksjonsleder på gyn/gastro ved Sørlandets sykehus, Arendal. Hun er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Og at kommunen skal være en god plass å bo i og leve for alle innbyggerne.