Representant

Rita Storvik Wold

Rita er 58 år og bor på Fevik. Rita er hjelpepleier og jobber i hjemmesykepleien i Grimstad.
Hun er opptatt av offentlig velferd som kommunen drifter sjøl, sier nei til sosial dumping, vi skal ha trygge arbeidsplasser og flere hele stillinger.

Rita Storvik Wold
Profilbilde av Rita Storvik Wold - Grimstad Arbeiderparti