Representant

Jarle Christiansen

Jarle Christiansen

Jarle er 54 år og er født og oppvokst på Fevik. Jarle er Hovedverneombud Sørlandet Sykehus med tilhold på sykehuset i Arendal. I inneværende periode har han vært medlem av kontrollutvalget i Grimstad. Jarle er opptatt av å få en åpen og transparent kommune som lever opp til verdiene: åpenhet, redelighet, respekt og mot. Uten disse verdiene bygger vi på leirgrunn. Han er også opptatt av gode forhold for kulturlivet og det frivillige arbeidet med mennesker.