Grimstad Arbeiderparti aktiviteter

I årene med valg har vi normalt følgende aktiviteter: 

1) Valgkamp, hvor medlemmene oppfordres til å bidra med postkasseaksjoner, husbesøk, ringekvelder og utdeling av stemmesedler, og andre kreative innspill.

2) Stands hvor vi snakker med folk, informerer om politikken vår 

3) Skriver/debatterer i media om aktuelle saker

Medlemsmøter, som gjerne er åpne for alle; styremøter, og gruppemøter (kommunestyregruppa). Både styremøter og gruppemøter er åpne, om ikke innholdet i saker er unntatt offentlighet.