Om Grimstad Arbeiderparti

Grimstad Arbeiderparti


Styret

  • David er 57 år, fra Roresanden, men bor nå i Østerhus. Han jobber i Aust-Agder museum og arkiv som HR-rådgiver og leder i administrasjonen. David er opptatt av solidaritet med den enkelte, og fellesskapet vi alle er avhengige av. Han er også opptatt av at det skal være like muligheter for alle i samfunnet, og ønsker at vi alle skal bli mindre egoistiske.

  • Anne Førde Ekra

  • Anders er 53 år, bor på Roresanden, og er gründer og daglig leder i Moava AS. Anders er opptatt av forutsigbare gode rammer for næringslivet for å gi grunnlag for flere arbeidsplasser i Grimstad.

  • Åse er 46 år, bor på Molland og har i årevis vært daglig leder og ildsjel på rideklubben på Fevik. Åse ønsker å jobbe for et levende sentrum tilpasset kultur og næringsliv i byen. I tillegg brenner hun for idretten som en inkluderende arena i kommunen.

  • Jon Selås

    Jon er 64 år og bor i Grimstad sentrum. Han er pensjonist, men travel som bussjåfør og forfatter etter mange år som filmanmelder og kulturjournalist i VG. For Jon er likhet, rettferdighet og fellesskap alltid grunnlaget. Og kultur - i vid forstand - er det vi skal dyrke og derfor legge til rette for.

  • Grethe Berdahl

    Grethe er 61 år og bor på Frivoll. Hun jobber som seksjonsleder på gyn/gastro ved Sørlandets sykehus, Arendal. Hun er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Og at kommunen skal være en god plass å bo i og leve for alle innbyggerne.