Om Grimstad Arbeiderparti

Grimstad Arbeiderparti


Styret

  • David er født i 1961, fra Roresanden, men bor nå i Østerhus. Han jobber i Aust-Agder museum og arkiv som administrasjonssjef. David er opptatt av solidaritet med den enkelte, og fellesskapet vi alle er avhengige av. Han er også opptatt av at det skal være like muligheter for alle i samfunnet, og ønsker at vi alle skal bli mindre egoistiske.

  • Anne Førde Ekra

  • Anders er 53 år, bor på Roresanden, og er gründer og daglig leder i Moava AS. Anders er opptatt av forutsigbare gode rammer for næringslivet for å gi grunnlag for flere arbeidsplasser i Grimstad.

  • Åse er 46 år, bor på Molland og har i årevis vært daglig leder og ildsjel på rideklubben på Fevik. Åse ønsker å jobbe for et levende sentrum tilpasset kultur og næringsliv i byen. I tillegg brenner hun for idretten som en inkluderende arena i kommunen.

  • Grethe Berdahl

    Grethe er 61 år og bor på Frivoll. Hun jobber som seksjonsleder på gyn/gastro ved Sørlandets sykehus, Arendal. Hun er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Og at kommunen skal være en god plass å bo i og leve for alle innbyggerne.