Om Grimstad Arbeiderparti

Grimstad Arbeiderparti


Styret

  • David er født i 1961, fra Roresanden, men bor nå i Østerhus. Han jobber i Aust-Agder museum og arkiv som administrasjonssjef. David er opptatt av solidaritet med den enkelte, og fellesskapet vi alle er avhengige av. Han er også opptatt av at det skal være like muligheter for alle i samfunnet, og ønsker at vi alle skal bli mindre egoistiske.

  • Åse er 46 år, bor på Molland og har i årevis vært daglig leder og ildsjel på rideklubben på Fevik. Åse ønsker å jobbe for et levende sentrum tilpasset kultur og næringsliv i byen. I tillegg brenner hun for idretten som en inkluderende arena i kommunen.

  • Mohamed er født 1975 og bor i Grimstad. Han er sivilingeniør. Mohamed ønsker å jobbe for å sørge et inkluderende, likestilling, mangfold og respekt miljø i Grimstad. Han ønsker ingen skal oppleve diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn.

  • Anders er 53 år, bor på Roresanden, og er gründer og daglig leder i Moava AS. Anders er opptatt av forutsigbare gode rammer for næringslivet for å gi grunnlag for flere arbeidsplasser i Grimstad.

  • Anne Førde Ekra

  • Har vært aktiv medlem av Arbeiderpartiet siden 1996. Har sittet 16 år i kommunestyret/formannskapet og vært leder for kommunestyregruppa i 8 år. Har vært nestleder i Grimstad Arbeiderparti – nå styremedlem. Arbeiderpartiet må tilrettelegge og være pådrivere for å få næring til kommunen slik at vi kan tilby arbeid til flest mulig. Vi må arbeide for at skolene får nok ressurser slik at barn og unge får god utdanning. Dersom vi har nok arbeidsplasser og gode skoler ivaretar vi innbyggere på best mulig måte.

  • Maria er født i 1978 og er fra Roresanden, men har bodd de siste 17 årene på Fevik. Hun er lærer og jobber på Fevik skoles ungdomstrinn. Maria ønsker å jobbe for et trygt, rettferdig og romslig Grimstad, med like utviklingsmuligheter for alle. Et godt og grundig opparbeidet skole-og helsetilbud, for nå - og framtida, samt Grimstads rolle i klimasaken, er saker som står hennes hjerte nær.