Våre politikere


Kandidater kommunevalget 2023

 • Marit er 61 år og bor på Fevik. Hun er gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Grimstad og ordførerkandidat for partiet i kommende kommunevalg. Ved sist stortingsvalget var hun også kandidat i Aust-Agder valgkrets og hun er medlemsansvarlig i fylkesstyret i Agder Arbeiderparti. Hun arbeider til daglig som lærer ved Fevik skole.

 • Håvard er 56 år, bor i Østerhus og jobber til daglig i Kompetanse Aust-Agder med karriererådgivning for ungdom. Håvard er som folkevalgt særlig opptatt av eldre og pårørende sine rettigheter til omsorgstjenester.


Kommunestyret

 • Marit er 61 år og bor på Fevik. Hun er gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Grimstad og ordførerkandidat for partiet i kommende kommunevalg. Ved sist stortingsvalget var hun også kandidat i Aust-Agder valgkrets og hun er medlemsansvarlig i fylkesstyret i Agder Arbeiderparti. Hun arbeider til daglig som lærer ved Fevik skole.

 • Håvard er 56 år, bor i Østerhus og jobber til daglig i Kompetanse Aust-Agder med karriererådgivning for ungdom. Håvard er som folkevalgt særlig opptatt av eldre og pårørende sine rettigheter til omsorgstjenester.

 • Ailen Roaas

  Ailen er 57 år, bor på Biodden, og jobber på Dahlske Vgs. Ailen har som mål at Grimstad skal være en god by å leve i for ALLE. Grimstad skal preges av solidaritet, inkludering, likestilling, mangfold, åpenhet, respekt og verdighet. Ord som skal tydelig vises i all praksis.

 • Bjørnar er 52 år og bor på Biodden. Til daglig jobber han med helse, miljø og sikkerhet på Nymo, Grimstads største arbeidsplass. Bjørnar vil jobbe for at det skal være attraktivt å etablere seg og bo i Grimstad. Alle må ivaretas på en god og verdig måte. Han er glad i og stolt av kommunen sin. Alltid interessert i å snakke med mennesker. Bjørnar er åpen og oppriktig. Han ønsker et samfunn som er bra for alle, ikke bare for de få.

 • Jarle er 54 år og er født og oppvokst på Fevik. Jarle er Hovedverneombud Sørlandet Sykehus med tilhold på sykehuset i Arendal. I inneværende periode har han vært medlem av kontrollutvalget i Grimstad. Jarle er opptatt av å få en åpen og transparent kommune som lever opp til verdiene: åpenhet, redelighet, respekt og mot. Uten disse verdiene bygger vi på leirgrunn. Han er også opptatt av gode forhold for kulturlivet og det frivillige arbeidet med mennesker.

 • Rita Storvik Wold

  Rita er 58 år og bor på Fevik. Rita er hjelpepleier og jobber i hjemmesykepleien i Grimstad. Hun er opptatt av offentlig velferd som kommunen drifter sjøl, sier nei til sosial dumping, vi skal ha trygge arbeidsplasser og flere hele stillinger.

 • Anne Merete er 73 år og bor i Grimstad. Hun er inne i sin 5.periode som kommunestyremedlem. Hun har vært varaordfører og gruppeleder i Grimstad og har også en periode i fylkestinget i Aust-Agder. Hun arbeider fortsatt som butikkmedarbeider hos Rema 1000 i Grimstad.


Styret

 • David er født i 1961, fra Roresanden, men bor nå i Østerhus. Han jobber i Aust-Agder museum og arkiv som administrasjonssjef. David er opptatt av solidaritet med den enkelte, og fellesskapet vi alle er avhengige av. Han er også opptatt av at det skal være like muligheter for alle i samfunnet, og ønsker at vi alle skal bli mindre egoistiske.

 • Åse er 46 år, bor på Molland og har i årevis vært daglig leder og ildsjel på rideklubben på Fevik. Åse ønsker å jobbe for et levende sentrum tilpasset kultur og næringsliv i byen. I tillegg brenner hun for idretten som en inkluderende arena i kommunen.

 • Mohamed er født 1975 og bor i Grimstad. Han er sivilingeniør. Mohamed ønsker å jobbe for å sørge et inkluderende, likestilling, mangfold og respekt miljø i Grimstad. Han ønsker ingen skal oppleve diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn.

 • Anders er 53 år, bor på Roresanden, og er gründer og daglig leder i Moava AS. Anders er opptatt av forutsigbare gode rammer for næringslivet for å gi grunnlag for flere arbeidsplasser i Grimstad.

 • Anne Førde Ekra

 • Har vært aktiv medlem av Arbeiderpartiet siden 1996. Har sittet 16 år i kommunestyret/formannskapet og vært leder for kommunestyregruppa i 8 år. Har vært nestleder i Grimstad Arbeiderparti – nå styremedlem. Arbeiderpartiet må tilrettelegge og være pådrivere for å få næring til kommunen slik at vi kan tilby arbeid til flest mulig. Vi må arbeide for at skolene får nok ressurser slik at barn og unge får god utdanning. Dersom vi har nok arbeidsplasser og gode skoler ivaretar vi innbyggere på best mulig måte.

 • Maria er født i 1978 og er fra Roresanden, men har bodd de siste 17 årene på Fevik. Hun er lærer og jobber på Fevik skoles ungdomstrinn. Maria ønsker å jobbe for et trygt, rettferdig og romslig Grimstad, med like utviklingsmuligheter for alle. Et godt og grundig opparbeidet skole-og helsetilbud, for nå - og framtida, samt Grimstads rolle i klimasaken, er saker som står hennes hjerte nær.