Våre politikere


Kommunestyret

 • Marit er medlem av fylkestinget i Agder og medlem i Hovedutvalg for næring, kultur og miljø. Hun er også gruppeleder for Arbeiderpartiet i Grimstad og medlemsansvarlig i Agder Arbeiderparti.

 • Håvard er 56 år, bor i Østerhus og jobber til daglig i Kompetanse Aust-Agder med karriererådgivning for ungdom. ARBEIDSERFARING: Utdannet lærer med statsvitenskap og norsk som fag, men har først og fremst jobbet med veiledning i forhold til arbeid og utdanning. Jobber nå som rådgiver ved Karriere Agder, Agder Fylkeskommune POLITISK ERFARING: Har vært med som kommunestyrerepresentant i Grimstad i perioder. Er nå medlem i formannskapet og kommuneplanutvalget. MINE HJERTESAKER: Det viktigste for meg er å jobbe for et lokalsamfunn som tar vare på alle, uavhengig av alder og bakgrunn. Et godt tilbud til våre eldre, som har skapt vårt velferdssamfunn, er også viktig. For å få dette til må vi legge tilrette for et næringsliv som fortsatt kan skape gode og attraktive arbeidsplasser.

 • Stine Kocian

  Stine er 54 år, bor i Homborsund. ARBEIDSERFARING: Gründer av og daglig leder ved Øygardens Institutt Øygardens Institutt er en frivillig organisasjon i Grimstad som driver et aktivitetshus for mennesker med demens. Gründer av Instituttets bruktbutikk. Frivillighetskoordinator Fysioterapeut Lærer innen helse og oppvekst Tysklærer POLITISK ERFARING: Jeg er sosialdemokrat i hjerte . Har ikke stor politisk erfaring. MINE HJERTESAKER: Eldreomsorg og helse og sosial ligger mitt hjerte nært. Frivillighet er også et område jeg vil jobbe for i Grimstad Jeg bor i Eide-Homborsund og vil jobbe for bygda jeg er blitt så glad i.

 • Anne Merete er medlem av kommunestyret i Grimstad.

 • Erling Frydenlund

  Erling er 42 år, bor i Frivoll. Arbeidserfaring: Jeg har jobbet i flere år med bosetting og oppfølging av flyktninger i både Drammen og Grimstad kommune. Jeg har jobbet i NAV siden 2009 som veileder og som prosjektleder. De siste 8-9 årene har jeg vært dedikert til å jobbe med ungdom som trenger hjelp til å kome i arbeid eller fullføre skole. Politisk erfaring. Jeg er ny innen politikken, men har vært aktiv som tillitsvalgt og verneombud på arbeidsplassen. Jeg er medlem av Europabevegelsen og tok utdanning innen Statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter. Mine hjertesaker: Jeg vil kjempe for at Frivoll skole bevares og forblir en del av den fremtidige skolestrukturen. Det innebærer at vi ruster opp skolen slik at den møter dagens pedagogiske krav og stanser alle nye forsøk på nedleggelse! Jeg er også veldig opptatt av å bekjempe levekårsutfordringer i kommunen vår, og at vi er en åpen og inkluderende kommune for alle!

 • Frederick er 21 år, bor i Groosåsen. ARBEIDSERFARING: Ny utdannet sykepleier fra Universitetet i Agder, starter karrieren ved akuttmottaket i Arendal og Hjemmesykepleien i Grimstad Kommune. Har jobbet ved siden av studiene som studentkontakt for Fagforbundet Agder hvor jeg også er medlem og tillitsvalgt. POLITISK ERFARING: Jeg ble medlem av AUF og Arbeiderpartiet i 2017 har innehatt ulike verv i AUF blant annet organisatorisk nestleder i Agder og teamleder under valgkampen. Jeg har også vært vara til kommunestyret i Evje og Hornnes kommune før jeg flyttet for å studere. MINE HJERTESAKER: Mine hjertesaker er skole, helse og arbeidsliv. Vi må ha en skole som ser alle elevene med god nok grunnbemanning. Og et robust helsevesen vi kan stole på at er der når vi eller våre nære trenger det så mest. Tilslutt skal ingen måtte jobbe ufrivillig deltid.


Styret

 • David er født i 1961, fra Roresanden, men bor nå i Østerhus. ARBEIDSERFARING: Har arbeidet med faglig arbeid, administrasjon, forvaltning, ledelse, og som saksbehandler. Har også arbeidet med undervisning, spesielt innen organisasjons- og lederutvikling. POLITISK ERFARING: Har vært aktiv i Arbeiderpartiet siden 2014, og vært vara til kommunestyret siden 2015. Hatt verv i lokallaget fra samme år. MINE HJERTESAKER: Alle skal ha like muligheter til å leve et anstendig liv, som betyr universelle rettigheter. Strandsonen skal ivaretas, ingen vindmøller i naturen, og det offentlige skal ha ansvaret for tjenester som ikke skal konkurranseutsettes – våre skattepenger skal brukes fornuftig.

 • Åse er 46 år, bor på Molland og har i årevis vært daglig leder og ildsjel på rideklubben på Fevik. Arbeidserfaring : Har jobbet 34 år i idretten , som daglig leder ved Arendal Grimstad Rideklubb. Politisk erfaring : 2 år som sekretær i Grimstad AP, nestleder pr. Dags dato. 1. Vara i kommunestyret inneværende periode. Mine hjertesaker : Brenner for frivilligheten og det den betyr for et inkluderende samfunn. Ønsker å jobbe for et levende sentrum med et bredt kulturtilbud. Ønsker å fremme psykisk helsevern for unge.

 • Anders bor på Roresanden og er daglig leder i Moava AS. Anders er opptatt av forutsigbare rammer for næringslivet og at den offentlige velferdsstaten må videreutvikles.

 • Anne Førde Ekra

 • Har vært aktiv medlem av Arbeiderpartiet siden 1996. Har sittet 16 år i kommunestyret/formannskapet og vært leder for kommunestyregruppa i 8 år. Har vært nestleder i Grimstad Arbeiderparti – nå styremedlem. Arbeiderpartiet må tilrettelegge og være pådrivere for å få næring til kommunen slik at vi kan tilby arbeid til flest mulig. Vi må arbeide for at skolene får nok ressurser slik at barn og unge får god utdanning. Dersom vi har nok arbeidsplasser og gode skoler ivaretar vi innbyggere på best mulig måte.

 • Maria er født i 1978 og er fra Roresanden, men har bodd de siste 17 årene på Fevik. ARBEIDSERFARING: Har jobbet som lærer i Grimstad i 20 år. Jobber i dag på Fevik skole. POLITISK ERFARING: Har sittet i styret i Grimstad Arbeiderparti i tre år. MINE HJERTESAKER: Jeg vil kjempe for nærskoleprinsippet, og da med tanke på å bevare Frivoll skole og gjenopprette ungdomstrinn på Vik. Jeg brenner også for å bevare den fine naturen vår i Grimstad. Jeg synes det er særs viktig å ta vare på vår spesielle jordbruksjord, og unngå bygging i strandsonen. Dette passer også sammen med mitt hjerte for folkehelsen på alle arenaer.

 • Erling er 42 år, bor i Frivoll. Arbeidserfaring: Jeg har jobbet i flere år med bosetting og oppfølging av flyktninger i både Drammen og Grimstad kommune. Jeg har jobbet i NAV siden 2009 som veileder og som prosjektleder. De siste 8-9 årene har jeg vært dedikert til å jobbe med ungdom som trenger hjelp til å kome i arbeid eller fullføre skole. Politisk erfaring. Jeg er ny innen politikken, men har vært aktiv som tillitsvalgt og verneombud på arbeidsplassen. Jeg er medlem av Europabevegelsen og tok utdanning innen Statsvitenskap med fordypning i menneskerettigheter. Mine hjertesaker: Jeg vil kjempe for at Frivoll skole bevares og forblir en del av den fremtidige skolestrukturen. Det innebærer at vi ruster opp skolen slik at den møter dagens pedagogiske krav og stanser alle nye forsøk på nedleggelse! Jeg er også veldig opptatt av å bekjempe levekårsutfordringer i kommunen vår, og at vi er en åpen og inkluderende kommune for alle!

 • Ole Svennevig

  Ole bor i Eide. Arbeider fulltid som interaksjonsdesigner hos Moava. Jeg er opptatt av at unge mennesker får en god oppvekst gjennom bedre tilbud for psykisk helse.