Våre politikere


Kommunestyret

 • Jeg heter Marit og er gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Grimstad. Jeg bor på Fevik. Ved kommunevalget var jeg ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Grimstad og ved stortingsvalget var jeg kandidat i Aust-Agder valgkrets. Jeg er også medlemsansvarlig i fylkesstyret i Agder Arbeiderparti.

 • Håvard er 56 år, bor i Østerhus og jobber til daglig i Kompetanse Aust-Agder med karriererådgivning for ungdom. Håvard er som folkevalgt særlig opptatt av eldre og pårørende sine rettigheter til omsorgstjenester.

 • Ailen Roaas

  Ailen er 57 år, bor på Biodden, og jobber på Dahlske Vgs. Ailen har som mål at Grimstad skal være en god by å leve i for ALLE. Grimstad skal preges av solidaritet, inkludering, likestilling, mangfold, åpenhet, respekt og verdighet. Ord som skal tydelig vises i all praksis.

 • Bjørnar er 52 år og bor på Biodden. Til daglig jobber han med helse, miljø og sikkerhet på Nymo, Grimstads største arbeidsplass. Bjørnar vil jobbe for at det skal være attraktivt å etablere seg og bo i Grimstad. Alle må ivaretas på en god og verdig måte. Han er glad i og stolt av kommunen sin. Alltid interessert i å snakke med mennesker. Bjørnar er åpen og oppriktig. Han ønsker et samfunn som er bra for alle, ikke bare for de få.

 • Jarle er 54 år og er født og oppvokst på Fevik. Jarle er Hovedverneombud Sørlandet Sykehus med tilhold på sykehuset i Arendal. I inneværende periode har han vært medlem av kontrollutvalget i Grimstad. Jarle er opptatt av å få en åpen og transparent kommune som lever opp til verdiene: åpenhet, redelighet, respekt og mot. Uten disse verdiene bygger vi på leirgrunn. Han er også opptatt av gode forhold for kulturlivet og det frivillige arbeidet med mennesker.

 • Rita Storvik Wold

  Rita er 58 år og bor på Fevik. Rita er hjelpepleier og jobber i hjemmesykepleien i Grimstad. Hun er opptatt av offentlig velferd som kommunen drifter sjøl, sier nei til sosial dumping, vi skal ha trygge arbeidsplasser og flere hele stillinger.

 • Anne Merete er 70 år, bor i Groosåsen og jobber på Rema 1000 i Bark Silas vei. Hun er vår superveteran med mange års erfaring fra kommunestyret, tillitsvalgt i Handel og Kontor og styremedlem i LO i Østre Agder. Anne Merete vil jobbe for et godt eldresamfunn. Hele kommunen må tas i bruk og ikke bare støtte sentrum. Næringslivet må gis gode vilkår. Anne Merete har hjerte for, støtter opp om og heier på alt det gode frivillige arbeidet som blir gjort i Grimstad.


Styret

 • David er født i 1961, fra Roresanden, men bor nå i Østerhus. Han jobber i Aust-Agder museum og arkiv som administrasjonssjef. David er opptatt av solidaritet med den enkelte, og fellesskapet vi alle er avhengige av. Han er også opptatt av at det skal være like muligheter for alle i samfunnet, og ønsker at vi alle skal bli mindre egoistiske.

 • Anders er 53 år, bor på Roresanden, og er gründer og daglig leder i Moava AS. Anders er opptatt av forutsigbare gode rammer for næringslivet for å gi grunnlag for flere arbeidsplasser i Grimstad.

 • Åse er 46 år, bor på Molland og har i årevis vært daglig leder og ildsjel på rideklubben på Fevik. Åse ønsker å jobbe for et levende sentrum tilpasset kultur og næringsliv i byen. I tillegg brenner hun for idretten som en inkluderende arena i kommunen.

 • Grethe Berdahl

  Grethe er 61 år og bor på Frivoll. Hun jobber som seksjonsleder på gyn/gastro ved Sørlandets sykehus, Arendal. Hun er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår. Og at kommunen skal være en god plass å bo i og leve for alle innbyggerne.

 • Anne Førde Ekra