Styremedlem

Maria Kiland-Langeland

Maria er født i 1978 og er fra Roresanden, men har bodd de siste 17 årene på Fevik. Hun er lærer og jobber på Fevik skoles ungdomstrinn. Maria ønsker å jobbe for et trygt, rettferdig og romslig Grimstad, med like utviklingsmuligheter for alle. Et godt og grundig opparbeidet skole-og helsetilbud, for nå - og framtida, samt Grimstads rolle i klimasaken, er saker som står hennes hjerte nær.

Maria Kiland-Langeland