Leder

David B. Tharaldsen

David B. Tharaldsen

David er 57 år, fra Roresanden, men bor nå i Østerhus. Han jobber i Aust-Agder museum og arkiv som HR-rådgiver og leder i administrasjonen. David er opptatt av solidaritet med den enkelte, og fellesskapet vi alle er avhengige av. Han er også opptatt av at det skal være like muligheter for alle i samfunnet, og ønsker at vi alle skal bli mindre egoistiske.