Styremedlem

Maria Kiland-Langeland

Maria Kiland-Langeland

Maria er født i 1978 og er fra Roresanden, men har bodd de siste 17 årene på Fevik.
ARBEIDSERFARING:
Har jobbet som lærer i Grimstad i 20 år. Jobber i dag på Fevik skole.

POLITISK ERFARING:
Har sittet i styret i Grimstad Arbeiderparti i tre år.

MINE HJERTESAKER:
Jeg vil kjempe for nærskoleprinsippet, og da med tanke på å bevare Frivoll skole og gjenopprette ungdomstrinn på Vik. Jeg brenner også for å bevare den fine naturen vår i Grimstad. Jeg synes det er særs viktig å ta vare på vår spesielle jordbruksjord, og unngå bygging i strandsonen. Dette passer også sammen med mitt hjerte for folkehelsen på alle arenaer.