Kvinnepolitisk ansvarlig

Anne Førde Ekra

Anne Førde Ekra