Representant

Anne Merete Holmberg

Anne Merete er medlem av kommunestyret i Grimstad.

Anne Merete Holmberg

Anne Merete er født i 1949 og bor i Grimstad.

MINE HJERTESAKER: Jeg vil særlig arbeide for de eldres behov og rettigheter,men også saker som vern av matjord,vern av 100-metersbeltet og vern av Grimstads særpreg, særlig i sjønære områder.

- Som kommunepolitiker er jeg særlig opptatt av å jobbe for et godt eldresamfunn. Hele kommunen må tas i bruk og ikke bare støtte sentrum. Næringslivet må gis gode vilkår. Jeg støtter opp om og heier på alt det gode frivillige arbeidet som blir gjort i Grimstad.

Anne Merete har videregående skole fra Dahlske Gymnas og et allsidig yrkesliv bak seg. Hun har vært fabrikkarbeider, jobbet på oljetankbåt, vært selvstendig næringsdrivende og de siste 24 år har hun arbeidet som butikkmedarbeider hos Rema 1000. Hun er medlem i Handel og kontor og sitter i lokalstyret, og hun er også styremedlem i LO i Østre Agder.

Hun sitter i kommunestyret i Grimstad på 6.perioden og er medlem av Teknisk utvalg. Hun har vært varaordfører i perioden 2011-2015 og gruppeleder i perioden 2015-2019. Hun var også medlem av fylkestinget i Aust-Agder i siste periode. I tillegg har hun hatt en rekke ulike verv i kommunen, fylket og i Arbeiderpartiet opp gjennom årene. Hun er nå også leder av Grimstad pensjonistforening.