Representant

Anne Merete Holmberg

Anne Merete er 73 år og bor i Grimstad. Hun er inne i sin 5.periode som kommunestyremedlem. Hun har vært varaordfører og gruppeleder i Grimstad og har også en periode i fylkestinget i Aust-Agder. Hun arbeider fortsatt som butikkmedarbeider hos Rema 1000 i Grimstad.

Anne Merete Holmberg

- Min motivasjon for å stille til valg til fylkestinget er å arbeide for eldres behov og rettigheter, men også saker som vern av matjord, levekårsutfordringene, utbedring av dårlige fylkesveier, bedre busstilbud og et Agder som spydspiss i det grønne skiftet.


- Som kommunepolitiker er jeg særlig opptatt av å jobbe for et godt eldresamfunn. Hele kommunen må tas i bruk og ikke bare støtte sentrum. Næringslivet må gis gode vilkår. Jeg støtter opp om og heier på alt det gode frivillige arbeidet som blir gjort i Grimstad.


Anne Merete har videregående skole fra Dahlske Gymnas og et allsidig yrkesliv bak seg. Hun har vært fabrikkarbeider, jobbet på oljetankbåt, vært selvstendig næringsdrivende og de siste 24 år har hun arbeidet som butikkmedarbeider hos Rema 1000. Hun er medlem i Handel og kontor og sitter i lokalstyret, og hun er også styremedlem i LO i Østre Agder.


Hun sitter i kommunestyret i Grimstad på 5.perioden og er medlem av Teknisk utvalg. Hun har vært varaordfører i perioden 2011-2015 og gruppeleder i perioden 2015-2019. Hun var også medlem av fylkestinget i Aust-Agder i siste periode. I tillegg har hun hatt en rekke ulike verv i kommunen, fylket og i Arbeiderpartiet opp gjennom årene. Hun er nå også leder av Grimstad pensjonistforening.