Gruppeleder

Marit Grefstad

Marit er 61 år og bor på Fevik. Hun er gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Grimstad og ordførerkandidat for partiet i kommende kommunevalg. Ved sist stortingsvalget var hun også kandidat i Aust-Agder valgkrets og hun er medlemsansvarlig i fylkesstyret i Agder Arbeiderparti. Hun arbeider til daglig som lærer ved Fevik skole.

Marit Grefstad

Bli bedre kjent med Marit Grefstad:

- Politikk berører det meste i livene våre, jeg er interessert i politikk på generelt grunnlag. Søker utfordringer. Ønsker å gjøre en god og offensiv jobb for Sørlandet. Jeg brenner for at Sørlandet skal løftes som region i landet vårt.

Jeg ønsker å synliggjøre Sørlandets kompetanse, muligheter og særpreg, framtidsrettet og på historisk grunn.  Jeg ønsker å bygge vår kollektive selvtillit. Blå kompetanse, globalt og nasjonalt, innovasjon og klimamål. Jeg ivrer for å ivareta natur, artsmangfold og kulturlandskap. Kystkultur. Nasjonalparken trenger visjonær satsing.

Dernest brenner jeg for å ta tak i levekår Agder-utfordringene. Basert på kunnskap må det satses målrettet. Tiltak som heltidssatsing, likestilling og likeverd, bygge kompetanse i barns og unges psykiske helse, motarbeide drop out, tidlig innsats og et bedre barnevern.

Politikk handler om folks liv. Det gjør det meningsfullt.


Jeg er inne i min 2. periode som kommunestyremedlem i Grimstad, og er nå formannskapsmedlem og gruppeleder. Var ordførerkandidat i Grimstad ved sist kommunevalg og stortingskandidat i Aust-Agder krets ved sist stortingsvalg. Er, og har vært, medlem av flere kommunale utvalg og råd. Sitter i fylkesstyret og er medlemsansvarlig i Agder Arbeiderparti.

Har også hatt ulike verv i Norsk lærerlag og Utdanningsforbundet gjennom mange år, både kommunalt og på fylkesplan. Fylkesstyremedlem gjennom flere perioder.

Arbeider som lærer ved Fevik skole.