Gruppeleder

Marit Grefstad

Marit Grefstad

Marit er 57 år, bor på Fevik. Hun er lærer på Fevik skole og har mange år bak seg som hovedtillitsvalgt i Utdanningforbundet. Marit vil arbeide for at Grimstad skal bli en mer åpen og inkluderende kommune å bo i. Alle skal møtes med respekt.