Leder

David B. Tharaldsen

David B. Tharaldsen

David er født i 1961, fra Roresanden, men bor nå i Østerhus.
ARBEIDSERFARING:
Har arbeidet med faglig arbeid, administrasjon, forvaltning, ledelse, og som saksbehandler. Har også arbeidet med undervisning, spesielt innen organisasjons- og lederutvikling.

POLITISK ERFARING:
Har vært aktiv i Arbeiderpartiet siden 2014, og vært vara til kommunestyret siden 2015. Hatt verv i lokallaget fra samme år.

MINE HJERTESAKER:
Alle skal ha like muligheter til å leve et anstendig liv, som betyr universelle rettigheter. Strandsonen skal ivaretas, ingen vindmøller i naturen, og det offentlige skal ha ansvaret for tjenester som ikke skal konkurranseutsettes – våre skattepenger skal brukes fornuftig.