Styremedlem

Brit Edel Eskedal

Brit Edel Eskedal

Har vært aktiv medlem av Arbeiderpartiet siden 1996. Har sittet 16 år i kommunestyret/formannskapet og vært leder for kommunestyregruppa i 8 år.

Har vært nestleder i Grimstad Arbeiderparti – nå styremedlem.

Arbeiderpartiet må tilrettelegge og være pådrivere for å få næring til kommunen slik at vi kan tilby arbeid til flest mulig.

Vi må arbeide for at skolene får nok ressurser slik at barn og unge får god utdanning. Dersom vi har nok arbeidsplasser og gode skoler ivaretar vi innbyggere på best mulig måte.